Skogsarbeten är vår vardag – vi kan hjälpa er med allt inom skötseln av er skog

Vi hjälper er med alla förekommande manuella skogliga arbeten såsom plantering, röjning, gallring och föryngringsavverkning.

Problem med snytbaggar eller kanske viltbetning på era plantor? -Vi hjälper er med sprutning!

Vi köper gärna ek eller hjälper er med aptering och huggning av ek! Eken är ett värdefullt träd MEN då måste stockarna vara rätt apterade!

Stora värden kan gå förlorade för er som skogsägare om stockarna är felaktigt tillredda eller apterade.

Kontakta oss gärna för råd och tips angående er skogsskötsel!

Klicka här för e-post och kontaktuppgifter.